Vägledning

Medial vägledning i livets alla skeden 

Har Du tappat bort en nyckel, en ring eller något annat? Söker Du en försvunnen person eller ett älskat husdjur? Vårt medium kan gå in i Din beskrivning och ge ledtrådar till var Du ska leta. Du får också veta, om något eller någon aldrig kommer till rätta

Samtalspartner

Du står inför ett vägval på arbetet, i privatlivet eller på annat sätt. Det kan handla om relationer, hälsa, jobb, affärer, politik eller annat. Här finner Du en samtalspartner, som kan lyssna och visa på olika alternativ. Du måste ha ett öppet sinne och även ta emot de tankar, som Du kanske inte har velat acceptera tidigare. Det är Din sak att fatta beslut efter den ledning, som Du kan få.

Livsvisdom

Vilket liv vill Du leva? Vilket liv lever Du idag? Vilka förväntningar, drömmar, mål, krav och beslut ligger bakom detta? Vilka önskemål har Du själv? Gäller det Ditt eget liv, den närmaste familjen, dagens rutiner, arbetslivets press på vardagen eller något annat?
Ta med Dig Dina tankar till ett av våra medier. Här får Du tala till punkt, utan att någon avbryter Dig. Vår personal är lyssnande.

Varje kunds samtal är ett privilegium, vilket man måste handskas med på ett korrekt sätt. Det är viktigt, att Du känner Dig trygg och kan finna en väg framåt