Daniel

Shaman - Andlig Vägledare - Medmänniska
Ring: 0939-7576 Agentnr 27
Kort information

Jag heter Daniel,

jag är shaman och använder runor och hermetisk tarot för att besvara dina frågor. Jag ger också andlig vägledning inom livets alla områden, vare sig det gäller små problem i vardagen, eller större existentiella frågor. Inga ämnen är konstiga eller främmande för mig.
Som shaman är jag en länk mellan det jordiska och andevärlden. Jag ser världens sanna natur och har en hög grad av medvetenhet. Jag känner hela tiden av min omgivning och känner speciellt av människans olika personligheter, deras känslor och beteenden.

Jag känner en stor kärlek till mina medmänniskor, till djuren och naturen; och trots alla motgångar som livet har att erbjuda, har jag valt att se det vackra, och att vandra i skönhet här på jorden. Min uppgift som gammal själ i jordelivet, är att hjälpa andra på deras väg, och att göra världen lite vackrare.

Jag är uppväxt i de norrländska skogarna och har under livet levt på många platser i Sverige och världen. Jag har en bred livserfarenhet och många utbildningar, men ingen utbildning i världen har kunnat mäta sig med den visdom som kommer direkt från det gudomliga ljuset. Själv är jag blott ett verktyg för en högre makt att verka genom.

Du är varmt välkommen att ringa till mig
/Daniel
För att komma direkt till mig ring 09397576 välj alternativ 3 och tryck mitt agentnr 27