Stenbocken

Kärlek:
Om du önskar mer romantik, titta då först på dig själv. Naturligtvis på ett omtänksamt och icke kritiskt sätt. Ju mer du älskar den du är desto större blir din förmåga att känna dig älskad av andra. Det innebär att lita på att du tar bra hand om dig själv och det kan medföra att bli mer bestämd. Oroa dig inte, du kan fortfarande vara väldigt älskvärd samtidigt som du fastställer dina gränser. Kanske detta betyder att du behöver spendera en viss tid ensam istället för i en relation. Under den perioden kan du gå djupare i en inre åskådning för att förstå mönstren i ditt kärleksliv. I slutändan kommer du att kunna känna ansvar för och vara införstådd med alla relationer du har haft. Har du till exempel blivit starkare, mer oberoende eller mer tålmodig, som ett resultat av dina tidigare partnerskap? Om så är fallet, släpp allt från det förflutna förutom kärleken. Det viktiga är att du älskar dig själv först. Speciellt när du gör dig redo för din nästa relation eller läker den du är i. när du får självrespekt kommer du att börja attrahera mer kärleksfulla människor in i ditt liv. Kom ihåg, ömsesidig respekt.

Jobb:
Din förståelse stiger i takt med att du öppnar dig för att se livet på nya sätt. Håll sinnet öppet och släpp begränsande tankesätt och illusioner. Var uppmärksam på tecken och information som kommer till dig tre gånger eller mer. Lägg märke till geometriska former och symboler som du ser med dina fysiska ögon eller med ditt inre seende. Jag vägleder dig genom dessa förändringar så att ditt liv återspeglar dina inre upplevelser. Vi hjälper också till så att ni kommer överens att fördela eller delegera, så det blir jämnvikt och balans. Lär dig leda, men på ett kärleksfullt sätt.

Ekonomi:
Villig att göra lite åt sin situation? Ärkeängeln Mikael säger att jag har kommit för att du bad om hjälp. Trygghet och beskydd ger jag dig och för att du frågade om ditt livssyfte. Eftersom du är driftig av naturen så ser jag över förverkligandet av ditt livs syfte. När du känner dig motiverad att göra den förändring som krävs på arbetet eller hemmet kan det vara min påverkan som uppmuntrar dig att göra ditt livssyfte till en prioritet. Jag kan ändra i ditt schema och stödja dig på andra sätt för att göra din väg enklare och mer harmonisk. Jag kommer också hjälpa dig med att känna dig trygg och bekväm under din livsförändring.