Animal Dreaming Oracle Card

Tidigare var det inte ovanligt för en som sökte kunskap att be om råd från de äldre som var kunnig i att kommunicera med naturens energier. Eldstäder ses som en direkt länkar mellan folket och Anden,, när frågor ställdes skulle den äldste ta upp en liten påse, som kunde innehålla klor, tänder, morrhår och ben av heliga djur som efter en snabb skakning skulle lyftas mot skyn och sen låta innehållet spridas på marken. Beroende på var och hur de föll och de mönster de bildade skulle äldste samla information som var relevant för frågan genom att tolka de budskap som erbjöds av djuren.
Engelska

Kategorier: , Product ID: 2416