Oxen

Kärlek:
Du har bett om hjälp och nu kommer det att ge utdelning på ett eller annat sätt. Alla förändringar kan till en början kännas som stressande. Men se realistiskt på det så får du en helt annan bild av saken vartefter. Lägg noga märke till idéer och drömmar och visioner som dyker upp i olika former flera gånger. Det kommer in mer kärlek när du har lärt dig älska dig själv. Du kanske inte kan se hela vägen, men varje steg kommer att lysas upp längs vägen. Ditt kärleksliv behöver en gynnsam tillförsel av ärlig kommunikation enligt änglarna. Du har hyst känslor som maskerat dina kärlekskänslor. Det finns fortfarande tid att hela situationen, det kommer dock att krävas en ansträngning från din sida. Du kan behöva ta initiativ till en obekväm diskussion och riskera att uppröra din partner. I slutändan är det dock ett nödvändigt steg för att säkerställa er relations hälsa. Ha öppenhjärtiga samtal som hjälper er framåt i relationen. Diskutera ärligt era känslor med varandra.

Jobb:
Att vara med naturen hjälper till att synkronisera din rytm med universums hjärtslag. På det viset förbättras din naturliga tajming så att du befinner dig på rätt ställe i rätt ögonblick. Att vara i naturen sätter fart på livsandarna och höjer din energinivå. Se till att du kommer ut varje dag även om du kräver lite ansträngning. När du väl är ute, ta dig tid att lukta på dofterna som kommer och betrakta den fantastiska skönheten. Var viss om att du är en del av naturen och att du också är vacker. Fröna som du sått börjar spira. Du är emellertid kanske inte medveten om dessa resultat eftersom de fortfarande är i sin linda. Nu är det viktigare än någonsin att vara positiv, och att behålla en klar vision av din önskning och ditt syfte. Undvik de som inte tror på dig eller folk med negativt tankesätt. Daglig handling, även om det går sakta fram mot förverkligandet av din dröm är nödvändig. Ett telefonsamtal eller brev eller att läsa väsentligt material håller energin av din manifestering på en hög nivå. Affirmera positivt varje dag att du redan mottagit eller överträffat din dröm. Viktigast av allt är dock att be änglarna om hjälp i detta nu. Något nytt kommer in snart. Ditt livs syfte leder dig till ett välsignat ”karriärsbyte”.

Ekonomi:
Gå ut, få lite frisk luft och knyt an till naturen en stund varje dag. Du kommer att minska stressen och få nya kreativa idéer. Tänk inte pengar alltid. Du bär på svaret inom dig, hur du ska gå till väga. Även om du tvekar så ska du ha tillit och hopp. Det finns något positivt och nytt bortom horisonten som du inte kan se klart ännu. Änglarna ser att du haft det tufft, men snart vänder det, och de ska hjälpa dig i hur det sker genom vägledning. Du får hjälpa till lite själv också. Det finns alltid läxor som vi ska lära oss och ibland sätter Änglarna ner foten extra hårt, bara för att markera att du måste förändra vissa saker hos dig själv.