Om oss

Ödmjukhet

Vi har ett hänsynsfullt synsätt med vikten lagd på medmänsklighet, respekt och öppenhet för våra kunder – var och en för sig. Vi är medvetna om att kunden kontaktar oss för att få balans i livet. Vår uppgift är att lyssna av, att tolka, att stämma av och att försöka visa på en eller flera vägar framåt.

Seriositet

Det finns mycket tyckande om Det okända, Medial förmåga och Andlighet. Vi understryker, att vårt arbetssätt ska vara vederhäftigt och pålitligt

Etiskt förhållningssätt

Vi arbetar i ett gränsland mellan Det kända och Det omedvetna. Det är därför viktigt, att vi har en tydlig policy vad gäller moral och etik.

Vårt syfte är att visa på Ljus och Kärlek i det liv vi lever. Vi vill få våra kunder att våga lyssna inåt för att finna kraft att stänga ute det, som inte är bra i vardagen. Först då kan man renodla sina egna krav och önskningar för att se fritt framåt. Och se vad som är möjligt! Och se vad man klarar att sortera bort i sitt liv. Och se hur mycket lycka man orkar bära.

Alla frågor, Alla tankar

Änglaportalens medium har många års erfarenhet. De är införstådda med de flesta frågor som kan ställas. Detta är en trygghet för Dig. Inget är konstigt. Ingen ska behöva känna sig udda. Det handlar bara om att kunna formulera en frågeställning.

Du kan ringa en gång. Du kan ringa många gånger. Vi finns här för Dig. Änglaportalen bygger på förtroende, ärlighet och tillit. Det viktiga är, att Du inte är rädd för att förmedla det som finns i Ditt hjärta.
Ju tydligare Du är, desto lättare kan vi lyssna av och råda Dig.

Service

Flertalet kunder hör av sig på kontorstid. Sedan finns det självfallet behov av en telefonröst på kvällar och på nattetid, när ångesten slår till och sjukvården inte har kapacitet.
Vissa har dessutom bara möjlighet att ringa på kvällstid.
Det är okej för oss.