Ärkeängel Uriel

Namnet betyder Guds ljus.
Färg: purpur, magenta, violett
Eldenergi
Kosmisk energi: mars
Chakra: Solarplexus, kronchakrat
Affirmation: Jag låter fredens ljus lysa över mitt undermedvetna och släpper gammal ilska och grubbel.
Han skänker ljus över svåra situationer, vilket hjälper oss att öppna upp oss för att vi lättare ska få tag i våra  ”problemlösarförmågor” .