Ärkeängeln Gabriel

Ärkeängeln Gabriel
Han är känd som ”Guds budbärare” eftersom Gud ofta väljer Gabriel till att
leverera viktiga budskap till människorna. Om ängeln Gabriel besöker dig, kan du vara säker på att Gud har ett betydande budskap åt dig.
Några tecken på Gabriels närvaro: När du får plötsliga insikter som ger dig värdefull vägledning för framtiden, kan Gabriel vara den som kommit med dessa insikter till dig. Gabriel är vattnets ängel, en av Gabriels specialiteter är att sända klarhet, och denna stora ängel kan skicka tydliga insikter om hur du tar de bästa besluten om din framtid – de som hjälper dig att uppfylla Guds syfte för ditt liv – särskilt om du ber om vägledning.

Namnet betyder: Gud är min styrka
Färg: Mörkblått, Vitt
Planet: Månen
Kristaller: Månsten
Element: Vatten
Metall: Silver
Chakra: Navelchakrat, Tredje ögat
Veckodag: Måndag
Gabriel besöker ofta människor medan de drömmer för att ge råd i form av drömmar och visioner. Hon kommer att hjälpa dig att växa i kunskap och visdom. Din andliga tillväxt och utveckling kommer att utvecklas snabbare än någonsin tidigare.  Gabriel har visat sig för människor som både en manlig ängel och en kvinnlig ängel.
Gabriel och moder Maria samarbeta för att hjälpa känsliga barn. De visar vägen för barnafödandet och barnuppfostran, eftersom Gabriel är djupt oroad över barnens välfärd. Om du känner dig kallade att arbeta med barn, vänd dig till Gabriel så hjälper han dig hitta vägen. Gabriel öppnar dörren och ger dig möjlighet att arbeta i ditt valda yrke. Hans gloria är koppar färgad.
Om du ser ljus av kopparfärg, eller om du plötsligt känner dig dragen till denna metall, är detta ett tecken på att du arbetar med ärkeängeln Gabriel.