Ärkeängel Chamuel

Chamuel (han som ser Gud)

Kärlek och relationer är Chamuels huvudområden och hans namn kommer från ett hebreiskt ord som betyder omsorg och medkänsla. Det är den milda kärleken som tar hand om, vårdar och beskyddar. Han hjälper dig att söka kärleken både inom dig själv och hos andra.

Chamuel är också kärlekens riddare som strider emot alla krafter som hotar den gudomliga och personliga kärleken. Han är en av de mest kraftfulla ärkeänglarna som beskyddar jorden från negativa, tunga och lägre energier. Hat, grymheter, missbruk, rasism, förtryck … Kalla på honom om du tex har svårt att älska dig själv, om du går ner i depression, om du inte kan bryta ett beroende eller om externa krafter hotar dig. Be honom ingripa och beskydda dig.

Han hjälper gärna till med att lösa relationsproblem och att skapa förståelse parterna emellan i en konflikt. Värnar extra mycket om starka, långsiktiga och ömsesidigt utvecklande förhållanden.

Han jobbar emot förtal och skvaller och du kan be honom beskydda dig om det drabbar dig. Ibland fastnar du kanske i negativa tankar om dig själv, du är cynisk och nedvärderande. Bryt ditt mönster genom att kalla på Chamuel.
Han hjälper dig att hitta det du inte finner på egen hand – din kärlekspartner och själsfrände, nya karriären, borttappade saker, vänner som stöttar, livsuppgiften.

 Med Chamuels hjälp kan du expandera ditt hjärtchakra så att du kan agera utifrån den oändliga kärleken kraft som finns inom dig. Ibland kan hans närvaro kännas som “fjärilar i magen”, som om hjärtat bubblar över av lycka, som kärleken självt. Stärk hans närvaro genom att använda en mjuk rosa färg som är den stråle han verkar på.